Hoạt động xã hội
Tường An tài trợ phong trào "Người kinh doanh mới 2006"

Ngày 14-12, Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (Tường An) đã phối hợp với Ban quản lý Chợ Bà Chiểu - tổ chức phong trào “Người kinh doanh mới 2006” nhằm biểu dương, khen thưởng những tiểu thương đạt phong cách kinh doanh văn minh, lịch sự, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và đảm bảo vẻ mỹ quan khu vực, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của mô hình chợ, cải tiến phong cách kinh doanh, phục vụ nhưng vẫn duy trì sự thân thiện vốn có giữa tiểu thương với khách hàng – nét đặc trưng quý báu của chợ truyền thống Việt Nam. 

Với vai trò nhà tài trợ, Tường An mong muốn phong trào “Người kinh doanh mới 2006” sẽ là động lực thúc đẩy, giúp các tiểu thương ngày càng hoàn thiện phong cách kinh doanh, nâng cao hơn nữa uy tín đối với người tiêu dùng.

Theo SGGP online