Hoạt động xã hội
Liêu Hà Trinh, Đoàn Thanh Thảo xúc động chia sẻ bộ tranh 12 tháng hạnh phúc những ngày đầu năm mới