Bản tin Tường An
Dầu thực vật Tường An (TAC) đạt 184 tỷ LNTT, thực hiện 95% chỉ tiêu 2020 sau 9 tháng

Dầu thực vật Tường An (TAC) đạt 184 tỷ LNTT, thực hiện 95% chỉ tiêu 2020 sau 9 tháng

Theo giải trình, doanh thu lợi nhuận tăng mạnh do trong kỳ Công ty có tập trung phát triển các sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cao cấp. Đồng thời TAC cũng tái định vị thương hiệu Tường An, mở rộng ngành hàng và quản lý tốt chi phí.

Dầu thực vật Tường An (TAC) đã công bố BCTC quý 3/2020 với doanh thu thuần hơn 1.404 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về 220 tỷ lợi nhuận gộp, cùng kỳ đạt 160,6 tỷ đồng. Trong kỳ, chi phí quản lý được tiết giảm mạnh (từ 22 tỷ về còn 8 tỷ đồng). Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế hơn 79 tỷ đồng, tăng cao hơn 2 lần con số quý 3/2019.  

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TAC ghi nhận doanh thu 3.658 tỷ đồng, LNST 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 81% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 4.558 tỷ doanh thu và 193 tỷ LNTT, 9 tháng Công ty đã thực hiện được hơn 80% chỉ tiêu doanh thu và hơn 95% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo giải trình, doanh thu lợi nhuận tăng mạnh do trong kỳ Công ty có tập trung phát triển các sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cao cấp. Đồng thời TAC cũng tái định vị thương hiệu Tường An, mở rộng ngành hàng và quản lý tốt chi phí.

Dầu thực vật Tường An (TAC) đạt 184 tỷ LNTT, thực hiện 95% chỉ tiêu 2020 sau 9 tháng - Ảnh 1.

Thay thế, Công ty sẽ bầu cử ông Trần Lệ Nguyên vào chức danh Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2017-2022. Song song, Phó Tổng Giám đốc là ông Bùi Thanh Tùng sẽ đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/9.

Quyết định trên diễn ra trước thềm sáp nhập TAC vào KIDO (KDC), theo như quyết định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.