Hoạt động xã hội
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Với tư cách là một trong những cơ quan tham gia xây dựng Luật và giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức nhiều Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng suốt từ Bắc vào Nam, trên toàn quốc. Ngày 19 tháng 8 năm 2011 tại khách sạn Novotel, 50 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Mutrap, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức “Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam đến Khánh Hòa).

Tham dự Hội nghị lần này, người tiêu dùng và các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông được các chuyên gia của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương giới thiệu về sự cần thiết ban hành luật, những điểm mới, nội dung cụ thể được quy định trong luật, hội nghị lần này cũng sẽ là cơ hội để các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm trong việc bảo vệ người tiêu dùng.

Là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia ngay từ những ngày đầu Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được phát động, công ty CP DTV Tường An (Tường An) vinh dự là một trong hai nhà tài trợ chính cho hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật này cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ. Đây cũng là dịp để Tường An có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về tâm lý và thị hiếu tiêu dùng của người Việt Nam, lắng nghe ý kiến đóng góp của người tiêu dùng, đồng thời hiểu được những gì cần phải cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.