Công bố thông tin
Tường An được niêm yết cổ phiếu
13/12/2006

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An niêm yết 18.980.200 cổ phiếu trên TTCK với tổng mệnh giá 189,8 tỷ đồng. Năm qua, Tường An liên tục tăng cường nguồn nhân lực có kiến thức và năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong phát triển SXKD.

Đây là một động thái tích cực thể hiện sự minh bạch trong hoạt động SXKD của Tường An và củng cố hơn nữa lòng tin, sự tín nhiệm của khách hàng cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo SGGP