Công bố thông tin
Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Dầu Thực vật Tường An
02/11/2006
Ngày 01/11/2006, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm tư vấn.

Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Dầu Thực vật Tường An

Ngày 01/11/2006, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm tư vấn.

-           Vốn điều lệ: 189,8 tỷ đồng

-           Số lượng cổ phiếu xin phép niêm yết: 18.980.200 cổ phiếu

-           Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM