Công bố thông tin
Chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
06/12/2006
Ngày 05/12/2006, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 608/UBCK-QLPH chấp thuận về nguyên tắc cho phép cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu CTCP Dầu thực vật Tường An
 

Ngày 05/12/2006, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 608/UBCK-QLPH chấp thuận về nguyên tắc cho phép cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Để hoàn tất việc cấp phép niêm yết, Công ty cần hoàn thành các thủ tục theo quy định.

 

Theo UBCKNN