Bản tin Tường An
TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG

Ngày 08/10/2019, Vietnam Report và VietNamNet chính thức công bố Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2019 và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO và Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An vinh dự có mặt trong danh sách này.

Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2019 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính:

(1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn,…).

 (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng.

(3) Khảo sát người tiêu dùng về mức độ nhận biết và sự hài lòng với các sản phẩm/ dịch vụ của công ty; Khảo sát chuyên gia đánh giá vị thế của các công ty trong ngành; và Khảo sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 9/2019 về quy mô thị trường, lao động, vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2019,...

Danh sách Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2019 - nhóm ngành: Sữa và sản phẩm từ sữa

Danh sách Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2019 - nhóm ngành: Thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn

Theo nhận định của Vietnam Report, truyền thông có vai trò quan trọng trong việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng nhận diện thương hiệu uy tín tốt hơn khi đưa ra quyết định mua sắm. Tuy nhiên, kết quả phân tích truyền thông cho thấy, sự hiện diện trên truyền thông của các doanh nghiệp ngành Thực phẩm - Đồ uống hiện còn hạn chế. Chỉ 49,7% số doanh nghiệp được nghiên cứu có lượng thông tin đạt ngưỡng nhận thức (xem thêm box ghi chú), trong đó 52,1% có tần suất xuất hiện tối thiếu 1 lần/ 1 tháng. Về độ đa dạng thông tin, 11,6% số doanh nghiệp có thông tin bao phủ 10/24 số nhóm chủ đề có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. 3 nhóm chủ đề thường được đề cập đến nhiều nhất: Tài chính/ Kết quả kinh doanh, Cổ phiếu, Sản phẩm.

Về chất lượng thông tin, doanh nghiệp được đánh giá là "an toàn" khi đạt tỷ lệ chênh lệch thông tin tích cực và tiêu cực so với tổng lượng thông tin được mã hóa ở mức 10%, tuy nhiên ngưỡng "tốt nhất" là trên 20%. Trong ngành Thực phẩm - Đồ uống, hiện có khoảng 28% số doanh nghiệp đạt mức 10% này.

 10 doanh nghiệp có tỷ lệ chênh lệch thông tin tích cực/tiêu cực cao nhất trên truyền thông trong giai đoạn từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019

Theo Vietnamnet