Bản tin Tường An
Nhận giấy chứng nhận hệ thống QLCL ISO 9001:2008 và GMP-HACCP

TƯỜNG AN ĐÓN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 VÀ GMP- HACCP

Ngày 16/04/2013, Công ty CP DTV Tường An vui mừng  đón nhận chứng nhận hệ thống Quản lý Chất lượng (QLCL) ISO 9001:2008 và GMP - HACCP do trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp.

Để đạt chứng nhận trên, Tường An đã triển khai đồng bộ toàn Công ty thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu của hệ thống QLCL và chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm của Công ty đề ra nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

 
   

    Chứng nhận trên giúp Tường An nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Đồng thời cũng là cam kết của Tường An: chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu phục vụ người tiêu dùng với tiêu chuẩn cao nhất. Qua đó góp phần phát triển thương hiệu, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của Tường An trong quá trình hội nhập vào thị trường quốc tế.