Bản tin Tường An
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Ngày 22/4/2010, Công ty CP DTV Tường An tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2010. Tại đại hội, các Nhà đầu tư được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Cty CP DTV Tường An năm 2009 như: kết quả SXKD, báo cáo  đầu tư XDCB, báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, của HĐQT… và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Công ty.  Theo đó, các chỉ tiêu về sản lượng  tăng 6,67%, lợi nhuận sau thuế tăng 135,05%, thu nhập trên mỗi cổ phần tăng gấp 2,28 lần so với năm 2008.

Như vậy, năm 2009, mặc dù  vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, giá nguyên liệu các loại giao động với biên độ lớn và thất thường, trong khi giá bán sản phẩm  không tăng  do sức mua của người tiêu dùng suy giảm…nhưng Tường An  đă rất nỗ  lực để không mất thị trường và đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu cơ bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tường An tiếp tục là một trong  những công ty hàng đầu trong ngành dầu thực vật tại Việt Nam.  Ngay từ năm 2010 và hướng đến tương lai , Công ty tiếp tục chiến lược phát triển thị trường bằng cách củng cố hệ thống phân phối hiện có và phát triển thêm hệ thống phân phối khác, xây dựng đội ngũ bán hàng và tiếp thị thích nghi tốt với thị trường, triển khai hệ thống bán hàng  trực tiếp cho người tiêu dùng theo chương tŕnh  hưởng ứng cuộc vận  động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Với định hướng mục tiêu trở thành một Công ty hàng đầu Việt Nam về ngành thực phẩm có lợi cho sức khoẻ của xă hội,  đặc biệt là ngành dầu thực vật,  Công ty đă hoàn thành việc  đầu tư nhà máy dầu Phú Mỹ  với thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và tiếp tục di dời nhà máy dầu Tường An hiện có  đến nhà máy dầu Phú Mỹ và hoàn thiện nhà máy dầu Phú Mỹ có công suất sản xuất dầu t hực vật lớn nhất Việt Nam (trên 1.000 tấn/ngày) , sản xuất, chế biến nhiều chủng loại dầu thực vật khác nhau, đặc biệt nhóm sản phẩm cao cấp, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng đa dạng của xă hội.

Giải thưởng và thành tích Tường An đạt được trong năm 2009:

- Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2010 do người tiêu dùng bình chọn, nhóm 204 sản phẩm Việt Nam tốt nhất do Người tiêu dùng bình chọn 2010, báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.

- Thương hiệu mạnh 2009 do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam tổ chức.

- Thương hiệu nổi tiếng 2009 do Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức.

- Thương hiệu chứng khoán uy tín 2009 &  Top 100 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu VN do Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam tổ chức.