Báo cáo tài chính
Tường An - Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2008
13/02/2009
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008 (Số liệu chưa kiểm toán)

Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2008

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008 (Số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008.

Trân trọng thông báo.