Hội đồng quản trị
Tường An công bố: Miễn nhiệm và bổ nghiệm giám đốc Ban QLDA
02/11/2007
Bổ nhiệm có thời hạn 3 năm (2007 – 2009) Ông Dương Tiến Đức nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An...

Tường An công bố: Miễn nhiệm và bổ nghiệm giám đốc Ban QLDA

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-HĐQT.07 ngày 29/10/2007 của Chủ tịch HĐQT về việc “Miễn nhiệm giám đốc Ban quản lý dự án” và Quyết định số 228/QĐ-HĐQT.07 ngày 29/10/2007 của Chủ tịch HĐQT về việc “Bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án”.  

Bổ nhiệm có thời hạn 3 năm (2007 – 2009) Ông Dương Tiến Đức nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An thay Ông Nguyễn Hữu Sức kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2007 (theo đơn xin từ chức ngày 18/10/2007).

 

     

 

 

NHÂN VIÊN CBTT

 

 

 

Vũ Đức Thịnh