Báo cáo tài chính
Tường An công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý 3 năm 2009
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý 3 năm 2009 như sau:

Tường An công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý 3 năm 2009

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý 3 năm 2009 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính tóm tắt quý 3 năm 2009.

Trân trọng thông báo.