Báo cáo tài chính
Tường An công bố báo cáo tài chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2009
28/07/2009
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2009 (chưa kiểm toán) như sau:

Tường An công bố báo cáo tài chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2009

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2009 (chưa kiểm toán) như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2009.

Trân trọng thông báo.