Báo cáo tài chính
Tường An công bố báo cáo tài chính quý I/2009
25/04/2009
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính qúy I/2009 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Tường An công bố báo cáo tài chính quý I/2009

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính qúy I/2009 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính quý I/2009.

Trân trọng thông báo.