Báo cáo tài chính
Tường An công bố báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2011
01/08/2011
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2011 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Tường An công bố báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2011

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2011 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2011.

Trân trọng thông báo.