Báo cáo tài chính
Tường An - Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 4 năm 2008
10/02/2009
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý 4 năm 2008

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 4 năm 2008

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý 4 năm 2008 của TAC như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính tóm tắt qúy 4 năm 2008.

Trân trọng thông báo.