Hội đồng quản trị
Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành
30/12/2011
Tái bổ nhiệm Ông Hà Bình Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành có thời hạn 3 năm.

Tai bo nhiem TGD