Hội đồng quản trị
Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành
02/01/2018
Tái bổ nhiệm Ông Hà Bình Sơn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành có thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2018.

CV Tai bo nhiem TGD