Công bố thông tin
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6 và Thành lập VPĐD tại Tp.HCM
07/11/2016
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 01/11/2016 và Thành lập VPĐD tại Tp.HCM.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 và Thành lập VPĐD tại Tp.HCM của Công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:

Trân trọng thông báo