Công bố thông tin
CBTT Công văn gửi Sở KHĐT TPHCM xin lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
13/04/2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) CBTT công văn gửi Sở KHĐT TPHCM về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố công văn gửi Sở KHĐT TP.HCM xin lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Công văn gửi Sở KHĐT HCM xin lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Trân trọng thông báo.